Jak trenują młodzi piłkarze? Przygotowanie motoryczne w piłce nożnej

Jak trenują młodzi piłkarze? Przygotowanie motoryczne w piłce nożnej

Można powiedzieć, że współczesna piłka nożna stała się dyscypliną szybkościowo-wytrzymałościową o charakterze bezpośrednich kontaktów fizycznych z przeciwnikiem. Podejmowana przez zawodników praca mięśniowa w specyficznych czynnościach ruchowych piłkarzy charakteryzuje się przewagą ruchów dynamicznych (ekscentryczna forma skurczu i rozluźnienie mięśni). Dobrego piłkarza charakteryzuje wysoki poziom przygotowania motorycznego, dzięki któremu radzi sobie z wysokim obciążeniem organizmu, jakim jest  gra na pełnych obrotach przez 90 min.

Prawidłowe przygotowanie motoryczne jest niezbędne, gdyż zawodnicy wykonują ruchy acykliczne, niestandardowe, w niestabilnych, zmieniających się warunkach przy ciągłej reakcji organizmu na bodźce zewnętrzne, towarzyszące walce sportowej.

Trening młodych piłkarzy

Proces treningowy zaczyna się w coraz wcześniejszym wieku. Stale rosnący poziom sportowy dyscypliny spowodował konieczność podjęcia działań poprawiających zdolności motorycznych sportowca, także młodego. Dlatego w dzisiejszych czasach tak bardzo podkreśla się rolę odpowiednio zaplanowanego treningu funkcjonalnego.

Podczas kształtowania zdolności motorycznych dzieci i młodzieży należy pamiętać, że rozwój ruchowy człowieka zależy od wieku, płci, cech genetycznych i indywidualnych. Pewne dyspozycje rozwijają się szybciej, a inne wolniej. Podatność organizmu na bodźce treningowe i metodykę szkolenia mogą dodatkowo pogłębiać zróżnicowanie właściwości psychofizycznych.

Celem treningu wśród młodych graczy będzie rozwój ogólny zawodnika oraz stworzenie szerokiego i stabilnego fundamentu sprawnościowego. Prawidłowy trening motoryczny powinien skupiać się na wykonywaniu różnorodnych działań ruchowych z akcentem na technikę oraz zadania funkcjonalne i prewencyjne  charakterystyczne dla piłki nożnej.

Młodych piłkarzy można podzielić na trzy grupy względem wieku i celów motorycznych w danym okresie.

piłkanożna

Młodzi piłkarze: grupa początkująca (8-11 lat)

Rozwój motoryczny  jest to szczególnie korzystny okres w rozwoju motorycznym zwany etapem „dziecka doskonałego”. Świetnie można rozwinąć wtedy umiejętności sportowe.  Dziecko charakteryzuje bowiem:

– doskonałość ruchów lokomocyjnych i sportowych,

– stopniowe zwiększanie się zdolności do koncentracji uwagi,

– zdolność do opanowania nowych, wielostronnych i specyficznych umiejętności ruchowych i sportowych,

– zainteresowanie ruchem i wciąż jeszcze wyraźna jego potrzeba,

– wysoki, niemal dorosły u większości dzieci, poziom podstawowych cech motorycznych; zwinność i gibkość osiąga w tym czasie najwyższy poziom.

Do celów treningowych w tym okresie zaliczamy przede wszystkim: nauczanie techniki efektywnego poruszania się, rozwój cech motorycznych, tj. koordynacji, elastyczności (gibkości), stabilizacji, kształtowanie odpowiedniej postawy ciała oraz pewności siebie.

Młodzi piłkarze: grupa ogólnorozwojowa (12-15 lat)

W tej grupie treningi ukierunkowane są na rozwój zdolności motorycznych, takich jak: siła, szybkość i moc, które pomiędzy 13-15 rokiem życia stanowią bazę umiejętności pozostających do końca życia. Ze względu na okres dojrzewania ważnym aspektem jest kontrola postawy ciała oraz zwracanie uwagi na niezamkniętą chrząstkę wzrostową w stawach, która poprzez zbyt intensywny trening prowadzi do występowania zmian przeciążeniowych w obrębie stawu (choroba Osgooda-Schlattera).

Rozwój motoryczny: zmiany w budowie i proporcjach ciała, nierytmiczność wzrostu poszczególnych części ciała, szybszy wzrost kości niż rozwój układu mięśniowego stwarzają niekorzystne warunki biomechaniczne dla układu ruchu.  Motorykę nastolatków cechuje pewien powrót do wcześniejszych faz rozwoju: zanik harmonii i płynności ruchu, niepokój ruchowy, niezgrabność i obszerność ruchów.  Zmniejsza się także zdolność do uczenia nowych ruchów. U młodych sportowców w okresie skoku pokwitaniowego w wyniku szybszego wzrostu kości niż mięśni i ścięgien zmniejsza się gibkość.

Cele treningowe: Zajęcia są prowadzone są tematycznie, każda z osób uczestniczących pracuje nad poprawą konkretnych cech oraz objęta jest programem prewencyjnym zmniejszającym ryzyko wystąpienia urazu. Szczególną uwagę zwraca się tutaj na poprawę aspektów takich jak: szybkość, zwinność i siła, stabilizacja, skoczność i elastyczność, technika biegu oraz postawa ciała.

Młodzi piłkarze: grupa ukierunkowana (16-18 lat)

Pomiędzy 16-18 rokiem życia zawodnicy poddawani są treningom doskonalącym wcześniej nabyte zdolności motoryczne. Systematycznym ćwiczenia ukierunkowane na progresje i rozwój motoryczny przygotowują zawodnika do rywalizacji na etapie seniorskim.

Rozwój motoryczny: u chłopaków w tym wieku nadal trwa proces rozwoju cech motorycznych, zwłaszcza siły i szybkości oraz wydolności aerobowej, choć ich przyrost jest znacznie mniejszy niż w okresie pokwitania.

Cele treningu: Dużo czasu poświęca się tutaj na indywidualną pracę nad słabymi stronami oraz nad szybkością, zwinnością, siłą, stabilizacją, skocznością oraz elastycznością ciała.

Zapraszam do wspólnych treningów pod kontem przygotowania motorycznego młodych piłkarzy nożnych. Na pierwszym spotkaniu wykonywane będą testy funkcjonalne z zakresu FMS, a także wybrane testy z zakresu fizjoterapii. Ocenię zarówno statyczną, jak i dynamiczną stabilizacja kończyn dolnych oraz szybkość oraz wytrzymałość. Wgląd w aktualne zdolności motoryczne zawodnika daje kontrolę nad jego rozwojem i poprawą podczas treningów.

piłkanożna2

Kamil Szymkiewicz
Fizjoterapeuta i specjalista od przygotowania motorycznego juniorów Korony Kielce

Komentarze facebook

Dodano: 07.11.2016
Trening, Trening uzupełniający